Program

Program Konferencji

Pierwszy dzień

28 marca 2014 r. (piątek)

10:00-10:30 Przybycie uczestników, rejestracja i zapisy na warsztaty hol w budynku E
10:30-11:15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji sala B w budynku E

Powitanie i przemówienia Władz Uczelnianych:
prof. dr hab. Roman Kubicki – Dyrektor Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Marcin Berdyszak - Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu
 prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska - Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
 mgr Andrzej Karaś - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charlesa de Gaulle’a w Poznaniu

11:15-12:20 Sesja plenarna sala B w budynku E

 Edukacja filozoficzna i artystyczna w szkole a obecne / nieobecne dyskursy w polskiej polityce oświatowej

Prowadzenie sesji: dr Danuta Anna Michałowska

11:15-11:30 Przemiany edukacji obywatelskiej w erze neoliberalizmu - prof. dr hab. Eugenia Potulicka (WSE UAM, Poznań)

11:30-11:45 Filozofia liberalna a edukacja - prof. dr hab. Barbara Kotowa (IF UAM w Poznań)

11:45-12:00 Podmiotowość widzenia w sztuce i kształceniu plastycznym – prof. dr hab. Lidia Suchanek (WSE UAM w Poznań)

12:00-12.20 Dyskusja z udziałem  moderatora: prof. dr. hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego

12:30-13.30   I sesja sala B w bud. E

Edukacja filozoficzna i artystyczna w szkole a obecne / nieobecne dyskursy w polskiej polityce oświatowej

Prowadzenie sesji: dr Sławomir Krzyśka

12:30-12:40 Od ideologii do autokreacji. Znaczenie etyki i filozofii w polskiej szkole – mgr Maria Łojek-Kurzętkowska (VI LO w Gdyni, IX LO w Gdyni)

12:40-12:50 Janusz Korczak: bycie jako ćwiczenie w etyczności – mgr Dorota Kubicka (absolwentka IF UAM, Poznań)

12:50-13:00 Dyskurs sztuki współczesnej w działaniu projektu gimnazjalnego – „Mme Recamier” i kultura przetworzeniamgr Łukasz Malinowski (ZS im. J. Gutenberga Fundacji Szkolnej, Warszawa)

13:00-13:10 Holocaust – deficyt w edukacji historyczno-etyczne. Edukacja o Holokauście - porównanie systemów edukacji historyczno-etycznej w Polsce, USA, Niemczech i Izraelu - mgr Wojciech Pluciński (WSNHiD/ SoF, Poznań)

13:10-13:20 „W dzisiejszych czasach istnieją profesorowie filozofii, a nie filozofowie” H.D. Thoreau. O fundamentalnej bolączce polskiej edukacji filozoficznej obrazoburczo, ale z troską i ku nadziei – mgr Michał Płóciennik (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

13:20-13:30  Rola filozofii w edukacji na podstawie analizy pozaredakcyjnych dyskusji członków Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii PWN – mgr Marcin Szymański (UO, Opole; III LO w Opolu; OKE Wrocław)

12:30-13.30  I sesja warsztatowa

W 10 sala C bud. E
Sednokrąg – gra planszowa wspierająca rozumienie, abstrakcyjne myślenie i kreatywność – mgr Marcin Zieliński (ZSO nr 7, Gdańsk)

 W 23 (pokaz z dyskusją) sala 020 bud. D
Animacja poklatkowa jako  innowacyjna metoda nauczania i wychowania – mgr Jolanta Sierpińska (ZSS STO, Szczecinek)

W 18 sala 215 bud. C
Warsztaty dla nauczycieli z wykorzystaniem książek Wydawnictwa Zakamarki – Agnieszka Cienciała (Wydawnictwo Zakamarki, Poznań)

W 1 sala D bud. E
Interaktywność w nauczaniu etyki – dr Katarzyna Kuczyńska (Wrocławskie CDN; Gimnazjum nr 14, Wrocław), Maja Dados (IF UW, Wrocław; Przedszkole nr 119, Wrocław)

 13:30-14:30 przerwa obiadowa (dla uczestników konferencji rezerwacja uniwersyteckiej jadalni, zakup dań we własnym zakresie) bud. AB

14:30-15:45    II sesja z panelem dyskusyjnym sala B w bud. E

Filozofia i etyka w szkole – sukcesy i wyzwania

 Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Ewa Nowak

14:30-14:40 Dziedzina dydaktyki etyki w perspektywie systemowego modelowania edukacji moralnej – dr Wanda Kamińska (Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego, Warszawa)

14:40-14:50 O metodach aktywizujących na lekcjach etyki i filozofii (metoda problemowa i metoda projektu) – dr Justyna Wodzik (ZS im. I. Łukasiewicza w Policach)

14:50-15:00 Wyspa Rycerzy i Łotrów jako metoda nauki logiki - mgr Wiktor Piotrowski (UW, Warszawa)

15:00-15:10 Kondycja współczesnej polskiej szkoły średniej i miejsce w  niej filozofii. Teoretyczne i praktyczne funkcje filozofii - mgr Agnieszka Gondek (Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej – Curie, Warszawa)

15:10-15:20 Rozwój myślenia krytycznego dzięki programowi filozofii dla dzieci – mgr Ewelina Czujko-Moszyk  (IF UAM, Poznań)

15.20-15.45  Dyskusja z udziałem  moderatora:
prof. dr. hab. Eugeniusza Piotrowskiego

14:30-15:45  III sesja z panelem dyskusyjnym sala D bud. E

Edukacja filozoficzna i artystyczna w szkole a obecne / nieobecne dyskursy w polskiej polityce oświatowej

Prowadzenie sesji: dr Anna Malitowska

14:30-14:40 Współczesne (nie) wychowanie muzyczne młodzieży prof. dr hab. Barbara Nowak (WSE, UAM, Poznań)

14:40-14:50 Edukacja pokrytyczna – kształcenie humanistyczne  w teorii i praktyce – dr Danuta A. Michałowska (IF UAM, Poznań)

14:50-15:00 Zachowania grona pedagogicznego wobec osób ujawniających nieprawidłowości istniejące w wewnątrzszkolnych systemach ocenianiadr Mariola Gańko-Karwowska (US, Szczecin)

15:00-15:10 Etyka i religia jako dziedziny naukowe i przedmioty szkolne. Konflikty i współpraca – mgr Grzegorz Wiończyk (UŚ, Katowice; ZSE w Dąbrowie Górniczej)

15:10-15:20 Zagadnienie religii w edukacji filozoficznejdr Juliusz Iwanicki (WNS UAM, Poznań)

15:20- 15:40 Dlaczego warto filozofować o reklamach? - Krystian Karcz (student IF UAM)

15.20-15.45  Dyskusja z udziałem  moderatora:
prof. dr. hab. Romana Kubickiego

15:45-16:00  przerwa kawowa

 16:00-17:00   IV sesja sala B w bud. E

Filozoficzne aspekty komunikacji przez sztukę

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Jędrzej Stępak

16:00-16:10 Filozofia jako kontekst dzieła literackiego – w perspektywie matury 2015 – dr Piotr Marciszuk (Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR,Warszawa)

16:10-16:20 Kontekst terapeutyczny wierszy tworzonych przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej - dr Sławomir Krzyśka (WPA UAM, Kalisz)

16:20-16:30 Sztuka komunikacji artystycznej – prezentacja działalności Zakładu Edukacji Artystycznej WSE UAM – dr Katarzyna Forecka-Waśko ,mgr Piotr Wójciak (WSE UAM, Poznań)

16:30-16:40 Czego nie mówią słowa?Agnieszka Wesołowska (UP, Kraków)

16:40-16:50 Artystyczna aktywność dziecka w procesie rozwoju a powodzenia edukacyjne- Michalina Kasprzak (UAM, Poznań)

16:50-17.00 Animacja kultury lokalnej jako metoda artystycznych działań pozainstytucjonalnych. Na przykładzie badań etnograficznych na Podhalu – Sarian Jarosz (UW, Warszawa)

16:00 – 17:00   II sesja warsztatowa

W 6 sala 215 bud. C
Prawda wobec „szlachetnego oszustwa” i „prawdy życiowej” w „Kamizelce” Bolesława Prusa i „Dzikiej kaczce” Henryka Ibsenamgr Grażyna Łęc (ZSE, Zielona Góra)

W 22 sala 002 bud. D
Myślenie twórcze a myślenie filozoficzne -
dr Joanna Maria Chrzanowska (ZSO nr 2 im. Charlesa de Gaulle’a w Poznaniu)

W 20 sala D bud. E
Metoda Lego-logos – mgr Jarosław Marek Spychała (SoF, Poznań)

 17:00 -17:10  przerwa kawowa

 17:10-18:25      V sesja z panelem dyskusyjnym    sala B w bud. E

  Integracja edukacji artystycznej z edukacją filozoficzną, etyczną i estetyczną w szkole: Artysta – Filozof – Dydaktyk 

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Lidia Suchanek

17:10-17:20 Sztuka i filozofia  – kształcenie i  samorozumienie - dr hab. prof. DWS Maria Reut (DWS, Wrocław)

17:20-17:40 ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ: edukacja mitologiczna jako alternatywna forma kształcenia postaw i umiejętności? mgr Jarosław Marek Spychała (SoF, Poznań)

17:40-17:50 Myśląc obrazem – rola sztuki w edukacji i popularyzowaniu nauki – dr Jakub Jernajczyk (ASP im. E. Gepperta, Wrocław)

17:50-18:00 „Obrazy, głupcze!” – Wykorzystanie materiałów wizualnych w nauczaniu filozofii. Z doświadczeń dydaktykadr Jan Wasiewicz (WEA UAP, Poznań)

18:00 – 18.30 Sztuka współczesna – jak o niej mówić i w jaki sposób jej uczyć? -  mgr Andrzej  Marzec (IF UAM, Poznań)

18:00-18:25 Dyskusja z udziałem  moderatorów: prof. dr. hab. Romana Kubickiego, prof. dr. hab. Jędrzeja Stępaka, dr Justyny Ryczek

17:15-18:15      III sesja warsztatowa
W 4 sala 215 bud. C
Jak przeżyć na filozofii w gimnazjum?dr Przemysław Strzyżyński (WT UAM, Poznań)

W2 sala D bud. E
„Myślę, więc debatuję”. Teoria i praktyka szkolnych debat oksfordzkich – mgr Agnieszka Świtalska (IF UW, Warszawa; ZS nr 82 im. S. Staszica oraz ZS nr 15 im. Władysława IV, Warszawa)

W7 sala 020 bud. D
Warsztaty teatralno – aktorskie: Nauczyciel/instruktor jako aktor i inscenizator – teatr jako narzędzie wychowawcze i dydaktyczne – mgr Krzysztof Widera (ZS Gimnazjalno Licealnych nr 37 w Poznaniu)

 18:30-20:30 Uroczysta kolacja z artystycznymi akcentami parter hol w budynku E

Drugi dzień

29 marca 2014r. (sobota)

 09:00-10:00  IV sesja warsztatowa

W 8 sala 002 bud. D
Niestandardowa ekspozycja wyników twórczej pracy uczniów w warunkach  przestrzeni szkolnej – mgr Małgorzata Gorzejewska (ZSE im. Stanisława Staszica w Poznaniu)

W 9 sala C bud. E
Taniec, słowo i muzyka – synkretyzm sztuk w edukacji muzycznej – dr Katarzyna Forecka-Waśko (WSE UAM, Poznań)

W 11 sala D bud. E
Gry planszowe na lekcjach etyki i filozofii. Dixit- umysł, wyobraźnia, zabawa – Mariusz Mazurkiewicz (SP nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu; SP nr 55 im. J. Gagarina w Poznaniu)

W 19 sala 020 bud. D
Wrażeniowe czytanie książek z najmłodszymi czytelnikami w szkole i w przedszkolu – mgr Małgorzata Swędrowska (SSP nr 1 STO/ WSE UAM, Poznań)

W 16 sala 215 bud. C
Mały Sokrates – edukacja filozoficzna w przedszkolu – deliberacja o przyjaźni – mgr Natalia Gołembowska (Przedszkole „EDUCANDI”, Poznań)

 10:00-11:15    VI sesja z panelem dyskusyjnym sala B w bud. E

Obecne / nieobecne dyskursy w polskiej polityce oświatowej a znaczenie edukacji filozoficznej i etycznej w wykształceniu człowieka w kontekście globalizacji – regionalizacji – mobilności ludzkiej

Prowadzenie sesji: dr Joanna M. Chrzanowska

10:00-10:10 Kształcenie filozoficzne a wychowaniemgr Krystyna Bembennek (IFSiD, UG, Gdańsk)

10:10-10:20 Hans-Georg Gadamer na temat idei wychowania i kształcenia w świecie współczesnym - mgr Dominika Czakon (IF UJ, Kraków)

10:20-10:30 Rola historii idei w edukacji filozoficznej. Perspektywa lokalna i globalna  – mgr Dawid Wieczorek (IP UJ, Kraków; Centrum Badań nad Historią Idei UJ)

10:30-10:40 Martina Mahlera i Mario Bungego koncepcja adaptacji biologicznej – dr Twardowski Mirosław (WBR UR, Rzeszów)

10:40-10:50 Kilka nieporozumień pojęciowych – prof. dr hab. Adam Grobler (IF UO, Opole; KNF PAN, Warszawa)

10:50-11:15 Dyskusja z udziałem moderatorów: prof. dr. hab. Krzysztofa Brzechczyna, prof. dr. hab. Adama Groblera i mgr. Pawła Mroczkiewicza

10:15 – 11:15  V sesja warsztatowa

W 12 sala 020 bud. D
Filozofowanie z dziećmi wczesnoszkolnymi i przedszkolakami – mgr Karolina Kowalewska (IF UAM; SP i gimnazjum Da Vinci, Poznań)

W 17 sala D  bud. E
Sąd nad Duchampem. O trudnej sztuce dokonywania wyboru – mgr Karolina Prymas-Jóźwiak (Liceum Plastyczne w Poznaniu)

W 21 sala 002 bud. D
Rysunek jako proces. Kontekst filozoficzny  i edukacyjny przestrzeni rysunku – dr Magdalena Parnasow-Kujawa (WEA UAP, Poznań)

 11:15-11:30  przerwa kawowa

 11:30-12:45    VII sesja sala B w bud. E

Kształcenie nauczycieli filozofii i etyki

Prowadzenie sesji: dr Wanda Kamińska

11:30-11:40 Rola portalu etykawszkole.pl w promowaniu nauczania filozofii/etyki w szkołach mgr Łukasz Henel (Uniwersytet Zielonogórski/SP 90 w Poznaniu)

11:40-11:50 Wartości etyczne w najnowszej prozie polskiej dla najmłodszych w kontekście edukacyjnym – dr Anna Józefowicz (WPiP Uniwersytet w Białymstoku)

11:50-12:00 Problemy i kontekst nauczania etyki w szkole w świadomości dzieci, rodziców i nauczycielimgr Grażyna Głębocka(Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w Skórzewie)

12:00-12:10 Metody pracy z tekstami prasowymi na lekcjach etykimgr Emilia Kaczmarek (IF UW, Warszawa)

12:10-12:20 Dlaczego warto i trzeba filozofować? Głos teoretyka i praktyka  – mgr Anna Gołębiewska (KUL, Lublin)

12:20-12:30 Rola filozofii w edukacji na podstawie analizy pozaredakcyjnych dyskusjiczłonków Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii PWN – mgr Marcin Szymański (Uniwersytet Opolski, III LO w Opolu, OKE Wrocław)

12:30-12:40 Odpowiedzialność w doświadczeniu osiemnastolatków, czyli o „filozofowaniu” uczniówmgr Zuzanna Leliwa-Pruszak (IP UJ, Kraków)

11:30 -12:30   VI sesja warsztatowa

W 24 sala D bud. E
Metoda Konstancka – prof. dr hab. Ewa Nowak (IF UAM, Poznań)

W 15 sala 002 bud. D
Warsztat plastyczny komunikacji wizualnej – znak, symbol, dziecko – prof. dr hab. Lidia Suchanek, prof. dr hab. Jędrzej Stępak, mgr Piotr Wójciak (WSE UAM, Poznań)

W 5 sala 020 bud. D
Pozwól się zrozumieć – emisja głosu w zawodzie nauczyciela - mgr Marta Kędziamgr Ewa Sykulska (WSE UAM, Poznań; ZSS nr 2 w Poznaniu)

 12:45-13:30  przerwa na lunch

 13:30-15.15    IV sesja z panelem dyskusyjnym sala B w bud. E

Edukacja artystyczna a wybór wartości i postaw estetycznych

 Prowadzenie sesji: dr Justyna Ryczek

13:30-13.40 Artystyczna perspektywa w edukacji w świetle Robina George’a Collingwooda tez o sztuce i kształceniu – mgr Włodzimierz Chołostiakow (IF UWM, Olsztyn)

13:40-13.50 Teatr – środowiskiem wychowania aksjologicznego mgr Anna K. Ruda (KUL, Przedszkole Niepubliczne Odkrywcy Talentów w Lublinie)

13:50-14.00 Sztuka a wartość i przeżycie estetyczne – mgr Natalia Kłysz-Sokalska (WPA, UAM, Kalisz; ZSP nr 5 w Poznaniu)

14:00-14:10 Jak nauka gry na instrumencie pomaga w twórczym myśleniu? -mgr Karolina Napiwodzka (IF UAM, Poznań)

14:10-14:20 Rola improwizacji muzycznej w integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych – mgr Joanna Dąbrowska-Żurowska (UAM, Poznań)

14:20-14:30 Nowe wytyczne w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolu a realizacja zajęć umuzykalniająco-rytmicznych na przykładzie powiatu pabianickiego - dr Aleksandra Feliniak (UŁ, Łódź), mgr  Joanna Olczyk

14:30-14.40 Edukacja artystycznamgr Marta Kędzia (WSE, UAM, Poznań)

14:40-14.50 Edukacja estetyczna w zakresie architektury- błogosławieństwo, czy przekleństwo? – mgr Kinga Grzybowska (Pracownią Architektury Via Nova w Poznaniu

14:50-15.15 Dyskusja z udziałem moderatorów: prof. dr hab. Barbary Nowak i prof. dr. hab. Piotra Orlika

 13:30-14.45   VII  sesja warsztatowa

W 3 sala 020 bud. D
Rzeczy i ludzie, czyli jak filozofować z tekstem literackim? (H.Ch. Andersen, Imbryk)Alina Płazik-Janiszewska (ODN, Poznań)

W 14 sala D w bud. E – warsztat odwołany
Zrozum świat – wykorzystanie metody dociekań filozoficznych w Edukacji Globalnej – mgr Gabriela Lipska-Badoti (Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa)

W 13 sala 206  bud. C
Integracja filozofii, etyki, estetyki i sztuki współczesnej - mgr Agnieszka Jankiewicz (ZS nr 2 w Poznaniu)

15.15-15.25  przerwa kawowa

 15:25-16.00  V sesja z panelem dyskusyjnym  sala B w bud. E

Refleksje – Wyzwania – Decyzje

Podsumowanie – dyskusja z udziałem: prof. dr. hab. Romana Kubickiego, prof. dr hab. Ewy Nowak, prof. dr hab. Lidii Suchanek, dr Danuty A. Michałowskiej, dr Justyny Ryczek

16:00-16.15  Uroczyste zakończenie konferencji. Wręczenie uczestnikom certyfikatu poświadczającego udział w konferencji oraz zaświadczeń z warsztatów, w których uczestniczyli.